Αποκατάσταση

Ομάδα αποκατάστασης

Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο την αποκατάσταση του ατόμου αναλαμβάνουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, και κοινωνικοί λειτουργοί.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην αποκατάσταση των γλωσσικών ικανοτήτων των αφασικών ατόμων είναι καθοριστικός.

Ακριβής Διάγνωση – Εκτίμηση – Θεραπευτική Παρέμβαση
Καθώς τα συμπτώματα ποικίλουν μεταξύ των αφασικών, ο λογοθεραπευτής καλείται:
•  Να εκτιμήσει / αξιολογήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του αφασικού
•  Να επεξεργαστεί το ανάλογο θεραπευτικό πρόγραμμα
•  Να παρακολουθεί την πορεία του αφασικού και να προσαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα στα νέα δεδομένα

Ο λογοθεραπευτής είναι αυτός που επίσης μπορεί να εξηγήσει και να συμβουλεύσει τους οικείους του αφασικού σχετικά με τους στόχους του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και τους ενισχύει το αίσθημα αυτοπεποίθησης.
Σε νοσοκομεία ή πλαίσια αποκατάστασης, ο λογοθεραπευτής ενημερώνει και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα αποκατάστασης (ιατροί, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, κλινικοί ψυχολόγοι, νοσοκόμοι) για τα ιδιαίτερα προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάζει ο αφασικός στα διάφορα στάδια της πορείας του.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ     

•  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας του ατόμου
•  Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου
•  Εκπαίδευση σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (σύστημα συμβόλων, νοήματα, σχέδιο, βιβλίο επικοινωνίας).
•  Επαναφορά ικανοτήτων κατανόησης κι έκφρασης λόγου
•  Βελτίωση άρθρωσης
•  Αντιμετώπιση προβλημάτων μάσησης και κατάποσης

•  Αύξηση της ικανότητας του ατόμου να αντιμετωπίζει δραστηριότητες καθημερινής ζωής (χειρισμός χρημάτων, μετακινήσεις, κοινωνικές επαφές, συναλλαγές με υπηρεσίες).

Κέντρα αποκατάστασης

Δημόσια κέντρα και κλινικές φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (ταξινομημένα κατά περιοχή και με αλφαβητική σειρά)
Κοινωνικές Παροχές

Ομάδες αυτοβοήθειας

Μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία για την στήριξη και δραστηριοποίηση ατόμων με αφασία. Συχνά τα άτομα με αφασία δυσκολεύονται να βρουν μια νέα ισορροπία που θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η νευρολογική βλάβη. Ο θυμός, η κατάθλιψη και η απόσυρση είναι μερικές από τις αντιδράσεις που συνοδεύουν το άτομο με αφασία από την οξεία στη χρόνια φάση. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα, έχει δείξει ότι η παραδοχή του προβλήματος και η προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μέσα σε ένα ομαδικό κλίμα αλληλεγγύης και κατανόησης.

Στόχος των ομάδων αυτοβοήθειας είναι να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον στα άτομα με αφασία, τους συγγενείς, τις ειδικότητες και τους εθελοντές, να συνεργαστούν για να μειώσουν τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της αφασίας, και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Δημιουργούν ευκαιρίες για νέες ανθρώπινες σχέσεις και ενδιαφέροντα. Μέσα από αυτές τις ομάδες τα άτομα με αφασία μαθαίνουν από την εμπειρία των άλλων. Δοκιμάζουν απλές δραστηριότητες που τις είχαν από καιρό εναποθέσει στους άλλους γιατί οι ίδιοι δεν πίστευαν ότι είναι ικανοί να τα βγάλουν πέρα. Έτσι χτίζουν μια νέα στάση απέναντι στην κατάστασή τους και την κοινωνία που τους περιβάλει.

Για την δημιουργία και λειτουργία μιας ομάδας αυτοβοήθειας είναι σημαντική η ενεργή παρουσία εθελοντών και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι ομάδες αυτοβοήθειας. Η μέχρι τώρα συνεργασία μας με τις Λέσχες Φιλίας των Δήμων έχει δώσει θετικά αποτελέσματα και χρειάζεται να επεκταθεί περισσότερο.