Αφασία

Τι είναι η αφασία;

Η αφασία είναι η δυσκολία του ατόμου να κατανοήσει ή να χρησιμοποιήσει το λόγο. Η σοβαρότητα της αφασίας διαφέρει από άτομο σε άτομο, και τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από μια μικρή δυσκολία ανεύρεσης λέξεων έως μια σοβαρή δυσκολία ομιλίας. Η αφασία μπορεί να προκληθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όγκο του εγκεφάλου ή άλλη νευρολογική βλάβη. Η αφασία δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να παρουσιαστεί σε άτομα κάθε ηλικίας, φύλου, φυλής ή εθνικότητας. Το επάγγελμα και η μόρφωση δεν αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Τι επιπτώσεις έχει η αφασία;

  • Επιπτώσεις στην επικοινωνία
  • Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις

Βιώνοντας την αφασία

Μαρτυρίες αφασικών ασθενών

«Kλειδωμένος μέσα στο ίδιο μου το κεφάλι».
«Πολλές φορές νιώθω πως με αντιμετωπίζουν σαν να μη βρίσκομαι εκεί».
«Μπορούσα να παίζω τάβλι όπως πριν αλλά δεν μπορούσα να πω «ντόρτια». Σκεφτόμουνα κανονικά, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τις σκέψεις μου λόγια».
«Ακόμη και τα διάφορα μέλη της οικογένειάς μας μας κάνουν να νιώθουμε παρείσακτοι. Δεν έχουμε επισκέψεις και κάνουμε μια πολύ μοναχική ζωή».