Χρήσιμα link

Ελληνικοί σύλλογοι 

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
τηλ. 2107211845
fax 2107215082
URL: 
www.eefiap.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών
Ελευθερίου Βενιζέλου 50 και Σαρανταπόρου
τηλ.2107779901 

fax 2107779922
URL: www.logopedists.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
Γκυιλφόρδου 12, 10434 Αθήνα
τηλ. 2108213905, 2108213334
fax  2108213760
URL: www.psf.org.gr
e-mai: ppta@otenet.gr

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος
Ακαδημίας 91-93, 10677 Αθήνα
τηλ. 6936000766
fax 2102519691
URL: www.selle.gr
e-mail: info@selle.gr

Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
Ακαδημίας 91-93, 10677 Αθήνα
τηλ./ fax  2103228979
URL: www.ergotherapists.gr

Διεθνείς σύλλογοι

Association Internationale Aphasia: www.aphasia-international.com

National Aphasia Association: www.aphasia.org

Ιστοσελίδες ανάλογου ενδιαφέροντος